Πρακτικός Οδηγός
360° Feedback

Η μέτρηση της απόδοσης στο χώρο εργασίας μετά τον COVID θα είναι δύσκολη καθώς οι managers προσαρμόζονται στον εικονικό χώρο εργασίας και στη διαχείριση απομακρυσμένων ομάδων.

Για τους managers που έχουν συνηθίσει να παρατηρούν την απόδοση σε περιβάλλον γραφείου, η προσέγγιση θα πρέπει να αλλάξει.

Το εποικοδομητικό feedback από διαφορετικές πηγές θα αποτελέσει τη βάση για τη νέα αξιολόγηση της απόδοσης.

Τo 360° Feedback έχει πολλαπλά οφέλη για εσάς. Σας βοηθά να:

  • Εντοπίσετε τα δυνατά σημεία και περιοχές βελτίωσης των εργαζομένων
  • Συνδέσετε την απόδοση του ατόμου με τους επιχειρηματικούς στόχους, διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα για την υλοποίηση μελλοντικών σχεδίων
  • Αναπτύξετε κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας
  • Εντοπίσετε γρήγορα και προωθήστε High Potentials πριν φύγουν από τον οργανισμό
  • Βελτιώσετε τα κίνητρα των εργαζομένων με την άμεση συμμετοχή του προσωπικού
  • Ενδυναμώσετε τους εργαζόμενους να αναλάβουν τον έλεγχο της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους

Όμως, τα προγράμματα 360° παραμένουν μία σύνθετη και κοστοβόρα διαδικασία που προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό και χειρισμό.

Ο Πρακτικός Οδηγός 360 Feedback της Evalion - SHL, περιγράφει αναλυτικά τα στάδια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή ενός προγράμματος 360° Feedback και περιλαμβάνει 3 απαραίτητα checklists

  1. Πλάνο έργου
  2. Πλάνο εσωτερικής επικοινωνίας
  3. Ερωτήσεις πριν την επένδυση σε πρόγραμμα 360°

 

Πρακτικός-Οδηγός-360°-Feedback-Evalion-SHL-pdf-Wattpad-Book-Cover-1