Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης: Πρακτικός Οδηγός Αξιολογητή

68% των οργανισμών διεξάγουν Κέντρα για σκοπούς επιλογής και ανάπτυξης. Εσείς;

Έχετε ήδη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή Κέντρων ή έχετε αποφασίσει να εντάξετε τα Κέντρα Αξιολογήσης και Ανάπτυξης στις διαδικασίες του οργανισμού σας;

Τα Κέντρα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης έχουν πολλαπλά οφέλη για εσάς:

  • δυνατότητα εντοπισμού υπάρχοντων και ανερχόμενων  ταλέντων 

  • μείωση οικειοθελών αποχωρήσεων και κατ’ επέκταση του κόστους για τη διαδικασία επιλογής νέων ατόμων

  • πληροφορίες για να στηρίξετε τα πλάνα διαδοχής ή ανάπτυξης

Όμως, παραμένουν μία σύνθετη και κοστοβόρα διαδικασία που προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό και χειρισμό.

Ο Πρακτικός Οδηγός Αξιολογητή της Evalion - SHL, περιγράφει αναλυτικά τα στάδια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή ενός Κέντρου και περιλαμβάνει 3 απαραίτητα checklists: 

  1. Πώς να αξιολογείτε αντικειμενικά
  2. Λίστα ελέγχου ανά στάδιο
  3. Συχνά σφάλματα του αξιολογητή

 

Πρακτικός Οδηγός Αξιολογητή Evalion - SHL